ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Επιστρέφουμε πίσω ως απαράδεκτο τον «Κώδικα Δεοντολογίας» του Ομίλου «Ελλάκτωρ»

Δεν υπογράφουμε την κατάργηση των δικαιωμάτων μας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια του ομίλου “Ελλάκτωρ” να βάλει εμπόδια σε συνδικαλιστικές, πολιτικές ελευθερίες και δικαιώματα των εργαζομένων.

Εδώ και λίγες μέρες τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου μοιράζουν στους εργαζόμενους τον «Κώδικα δεοντολογίας» του Ομίλου, με την απαίτηση να υπογράψουν έγγραφο που θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται.

Ένας κώδικας, που όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: “... καθορίζει την εταιρική μας κουλτούρα και διασφαλίζει την υγιή ανάπτυξη τόσο του Ομίλου όσο και των μελών του”. Στο ίδιο μήνυμα καθορίζεται ότι: “Το κοινό πλαίσιο αρχών πρέπει να τηρείται από όλους ...”.

Ο κώδικας δεοντολογίας του “ΕΛΛΑΚΤΩΡ” δεν είναι ένα απλό κείμενο που επιχειρεί να προστατεύσει την εταιρεία από τη διαρροή κρίσιμων και σπουδαίων πληροφοριών, εξασφαλίζοντας το εταιρικό απόρρητο, δεσμεύοντας τους μετόχους και τα άλλα στελέχη του Ομίλου έναντι των ανταγωνιστών του. Ούτε είναι ένα κείμενο για να δεσμευτούν τα στελέχη του Ομίλου που τον εκπροσωπούν στις διάφορες δραστηριότητες για την υλοποίηση της στρατηγικής και των συμφερόντων της εταιρείας. Ο κώδικας απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του ομίλου ανεξαρτήτως ειδικότητας, καλώντας τους να συμμορφωθούν με τις κατευθύνσεις που θέτει σε όλα τα επίπεδα.

Ο κώδικας, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

®   Ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα του Ομίλου.

®   Ποινικοποιείται άμεσα η συνδικαλιστική δράση με την απαγόρευση δημοσίευσης οποιασδήποτε καταγγελίας μπορεί η εργοδοσία να θεωρήσει ότι βλάπτει τον Όμιλο.

®   Ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση και έμμεσα υπό τον τίτλο «σύγκρουση συμφερόντων» που προκύπτει όταν «ο εργαζόμενος κληθεί να υπερασπίσει τα δικά του συμφέροντα ή και άλλου νομικού προσώπου» (βλέπε σωματείο ή συνδικαλιστική οργάνωση).

®   Μετατρέπει το χαφιεδισμό σε επίσημη πολιτική του Ομίλου με την υποχρέωση καταγγελίας στην εργοδοσία οποιουδήποτε συναδέλφου «προσβάλλει» τον Όμιλο, ενώ ταυτόχρονα εισάγει και το θεσμό του κουκουλοφόρου με «ανώνυμες» καταγγελίες για όποιον δε «συμμορφώνεται προς τας υποδείξεις».

®   Ότι απαγορεύονται οι πολιτικές απόψεις στο χώρο δουλειάς.

®   Ότι δεν επιτρέπεται οι εργαζόμενοι να ενισχύουν οικονομικά οργανώσεις ή εκπρόσωπους τους, δηλαδή να μην ενισχύουν τα συνδικάτα, ούτε επίσης να ενισχύουν πολιτικά κόμματα.

®   Θεσπίζει μια ιδιότυπη «ομερτά» καθώς θεωρεί ότι σε περίπτωση κρίσεων (π.χ. εργατικό ατύχημα ή τεχνική αστοχία με επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια) ο εργαζόμενος απαγορεύεται να έχει οποιαδήποτε επαφή με τη δημοσιότητα

Φτάνει στο σημείο να καθοδηγεί τους εργαζόμενους δίνοντας συγκεκριμένο παράδειγμα - οδηγία προς “ναυτιλλομένους” για το πως να συμπεριφέρονται στην καθημερινότητά τους, στις απλές ανθρώπινες επαφές, όπως το να βγουν να πιουν ένα ποτό. Προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, παραβιάζοντας δεδομένα της προσωπικής τους ζωής, φτάνοντας στο σημείο να τους ζητά να αναφέρουν αν συγγενικά τους πρόσωπα δουλεύουν σε ανταγωνιστικές εταιρείες.

Για μια ακόμα φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Όμιλος Ελλάκτωρ πρωτοπορεί. Είναι σαφές ότι οδηγεί την κούρσα της αντεργατικής επίθεσης του ΣΕΒ και των υπόλοιπων εργοδοτικών φορέων για το ξήλωμα όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει. Ήταν μόλις πριν 2 χρόνια όταν αποφάσισε να επιβάλλει νέο τύπο συμβάσεων εργασίας για τα Μπλοκάκια, αρχικά στους μηχανικούς μιας θυγατρικής του (της BIOSAR) και στη συνέχεια να τις επεκτείνει στις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου. Με τις τότε προτεινόμενες συμβάσεις επιχείρησε να εισάγει το Αγγλικό Εμπορικό Δίκαιο στις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών με ΔΠΥ. Η προτεινόμενη σύμβαση περιλάμβανε σειρά καταχρηστικών όρων:

·        Στέρηση μισθού σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή τραυματισμού και απόλυση εφόσον η ασθένεια διαρκεί αθροιστικά πάνω από 15 μέρες άνα έτος. Έδινε την «εναλλακτική» για τον ασθενή εργαζόμενο να διορίσει τον αναπληρωτή του για να κρατήσει ανοικτή τη θέση εργασίας του μέχρι να επιστρέψει στη δουλειά.

·        Υποχρέωση του μισθωτού με ΔΠΥ να κοινοποιεί στην εργοδοσία, για επεξεργασία, οποιαδήποτε «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», σχετικά με την σωματική ή ψυχική υγεία του προκειμένου να παρακολουθείται η απουσία του λόγω ασθένειας.

·        Υποχρέωση των εργαζόμενων να εργάζονται όπου απαιτηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και εφόσον χρειαστεί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για δουλειά της εταιρείας να αναλάβουν τα έξοδα για ασφάλιση Υγείας, εμβολιασμούς και μεταναστευτικές απαιτήσεις (βλ. βίζα).

·        Υποχρέωση του εργαζόμενου να συνάψει συμβόλαιο με Ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της μελετητικής του δουλειάς ώστε να αποζημιώσει τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ για οποιαδήποτε «απώλεια, ευθύνη, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών εξόδων), ζημίες ή δαπάνες που προκύπτουν» κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων του.

·        Υποχρέωση του εργαζόμενου να προσφύγει στα δικαστήρια της Αγγλίας ή της Ουαλίας, για να βρει το δίκιο του.

Η τότε στάση της συναδέλφου να μη δεχτεί να υπογράψει την κατάπτυστη σύμβαση οδήγησε στην εκδικητική απόλυσή της. Ο Όμιλος δε δέχτηκε την επαναπρόσληψη παρά τις σχετικές συστάσεις κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να τιμωρήσει την εργαζόμενη που τόλμησε να απευθυνθεί στο Σωματείο της (Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών) για να διεκδικήσει τα δικαιώματά της συλλογικά. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να προχωρήσει την αλλαγή των συμβάσεων και ανακάλεσε τα κατάπτυστα συμφωνητικά υπό την πίεση των αγώνων μας.

Οι εργαζόμενοι δρουν και αγωνίζονται με βάση τα συμφέροντά τους, διεκδικώντας συλλογικά, βελτίωση των όρων δουλειάς. Δεν θα αποδεχτούν, δεν θα συμμορφωθούν, δεν θα υπογράψουν τη δεοντολογία της εργοδοσίας που θέλει να καλλιεργήσει ότι “όλοι μια οικογένεια είμαστε”. Ούτε μια οικογένεια είμαστε, ούτε τα ίδια συμφέροντα έχουμε.

Οι εργαζόμενοι έχουν την πείρα να αποφύγουν τις παγίδες που στήνει η εργοδοσία ώστε να τους εγκλωβίσει σε τωρινούς και μελλοντικούς σχεδιασμούς της.

Πρέπει να γνωρίζει ο Όμιλος Ελλάκτωρ και οι υπόλοιποι εργοδότες ότι με την υπογραφή «δηλώσεων μετανοίας» δεν κατάφεραν ούτε «να βάλουν στο γύψο» το εργατικό κίνημα ούτε να καταστείλουν την ανάπτυξη των αγώνων.

Καλούμε τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν αυτό το άθλιο κείμενο και να το επιστρέψουν πίσω ως απαράδεκτο γιατί επιχειρεί να περιορίσει, να βάλει εμπόδια σε συνδικαλιστικές, πολιτικές ελευθερίες και δικαιώματα, που έχουν κατακτηθεί με αγώνες.