Στην Έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣΔΜ-Η)

που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Νοέμβρη 2012

υπερψηφίστηκε η πρόταση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

 

Απόφαση ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΠΣΔΜ-Η   

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(www.dpk.tee.gr, dpkmix@gmail.com, 6945296350, 6972108491, 6977911896)